Sąlygos ir taisyklės

Šios pirkimo - pardavimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama dalis, kurioje nustatomos Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninės parduotuvės cvsablonai.lt (toliau – Pardavėjas) teisės ir pareigos, prekių ir paslaugų įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo tvarka.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 • Naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis turi teisę:
  • Ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus veiksnūs fiziniai asmenys;
  • Nepilnamečiai nuo šešiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo lėšomis;
  • Visi juridiniai asmenys;
  • Visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 • Prekių ir/ar paslaugų kainos, nurodytos Pardavėjo el. parduotuvėje, galioja tik perkant/užsakant šias prekes ir/ar paslaugas Pardavėjo el. parduotuvėje. Kainos pateikiamos eurais.
 • Pirkėjas, norėdamas naudotis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, pirmiausia turi išsirinkti patikusią prekę ar paslaugą iš siūlomų Pardavėjo el. parduotuvėje. Pirkėjas, išsirinkęs norimą prekę ar paslaugą, spaudžia ant mygtuko PIRKTI.  Tada pirkinys atidurs pirkinių krepšelyje. Savo pirkinių krepšelį Pirkėjas gali pamatyti puslapio dėšinėje pusėje viršuje, kur pasirenkama apmokėti paspaudžiant ant APMOKĖJIMAS. Prieš tai Pirkėjas turi sutikti su sąlygomis. Po to Pirkėjas nukreipiamas pildyti pirkėjo informacijos. Užpildžius reikiamus laukelius, spaudžiama TĘSTI  APMOKĖJIMĄ. Tada Pirkėjas gali rinktis apmokėjimo būdą – Paypal, Stripe arba Paysera. Po apmokėjimo patvirtinimo, Pirkėjo pasirinktos prekės (šiuo atveju - CV šablono) failai bus paruošti parsisiuntimui. Pirkėjas taip pat gaus el.laišką su nuoroda failų parsisiuntimui. Jeigu Pirkėjas apmokėjo už paslaugą (CV redagavimo ar CV vertimo), tada po apmokėjimo patvirtinimo Pirkėjas el.paštu siunčia visą reikiamą informaciją, kuri yra nurodyta prie paslaugos aprašo svetainėje. Toliau Pardavėjo ir Pirkėjo bendradarbiavimas vyksta el.paštu.
 • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el.parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, atlieka visus paeiliui veiksmus užsakymui pateikti. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, papildyti ar taisyti šias Taisykles.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Pirkdamas cvsablonai.lt parduodamas prekes ar paslaugas Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, galiojantį elektroninio pašto adresą, adresą). Pirkėjo informacija yra naudojama tik įsipareigojimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vykdyti ir interesams apginti.
 • Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims. Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • cvsablonai.lt nesaugo jokių Pirkėjo bankinių duomenų (tokių kaip slaptažodis, sąskaitos numeris ir pan.), kadangi mokėjimo metu Pirkėjas yra nukreipiamas į išorines sistemas.
 • Daugiau informacijos skaitykite cvsablonai.lt svetainėje - Privatumo taisyklės.

 

 1. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
 • Laikoma, kad Pirkėjui patvirtinus suformuotą užsakymą, tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma pirkimo-pardavimo sutartis.
 • Užsakymo suvestinės kopija išsiunčiama Pirkėjui el.paštu ir saugoma Pardavėjo duomenų bazėje.
 • Ši pirkimo-pardavimo sutartis įsigalioja tik Pirkėjui apmokėjus užsakymą.
 • Pirkėjui neapmokėjus užsakymo, laikoma, kad Pirkėjas vienašališkai nutraukė sutartį.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pirkėjas turi teisę pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę ir/ar paslaugą, pateikiamą Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo el. parduotuvės paslaugomis, sutinka su šiomis Pirkimo – pardavimo sąlygomis ir taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
 • Pirkėjas, pateikdamas užsakymą prekėms ir/ar paslaugoms ir/ar sudarydamas sutartį su Pardavėju, įsipareigoja pateikti išsamius ir teisingus duomenis.
 • Pirkėjas atsako už visus teisėtus ir neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
 • Pirkėjas atsakingas už šių Taisyklių laikymąsi, jei su jomis ir nesusipažino, nors tokia galimybė buvo suteikta.

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
 • Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti Pirkėjui apmokėtas prekes ar suteikti paslaugas per paslaugos aprašyme nurodytą laikotarpį.
 • Jeigu užsakymo pateikimo ir/ar sutarties su Pardavėju sudarymo metu ar vėliau Pirkėjas pateikia melagingus, netikslius, klaidinančius ar ne visus reikalaujamus pateikti duomenis, arba nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose taisyklėse, Pardavėjas turi teisę nedelsiant panaikinti Pirkėjo užsakymą ir apriboti Pirkėjui teisę naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • Pardavėjas turi teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo užsakymo vykdymą ir/ar naudojimąsi el. parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.
 • Pardavėjas turi teisę teikti bei atšaukti teikiamas paslaugas. Pvz., jeigu yra pagrindo manyti, kad Klientas bando pakenkti, švaistyti laiką ir kalbėti apie tai, kas nesusiję su paslaugos teikimu, siųsdamas įvairaus pobūdžio žinutes ar el. laiškus, Pardavėjas turi teisę neatrašyti į žinutes arba jį užblokuoti ir atšaukti užsakytas paslaugas bei negrąžinti pinigų už atliktą darbą, jeigu iškyla tokia situacija ir atšaukti sutartį.
 • Pardavėjas neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Pirkėjo bankininkystės sistema, pateikia užsakymus ir/ar sudaro sutartis ir/ar atsiskaito Pardavėjo el. parduotuvėje.
 • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu, neįspėjęs Pirkėjo, laikinai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą tam, kad atliktų atnaujinimus (tokius kaip programiniai patobulinimai ir pan.).
 • Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo savo nuožiūra sustabdyti, pildyti, keisti šias taisykles ir kitus su taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas Pirkėją el. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami el. parduotuvės sistemoje.

 

 1. PREKIŲ IR PASLAUGŲ PRISTATYMAS
 • Pirkėjas, apmokėjęs už prekę (CV šabloną), ją gaus skaitmeniniu formatu. Kai tik apmokėjimas bus patvirtintas, Pirkėjui automatiškai bus išsiųstas el. laiškas su parsisiuntimo nuoroda. Su vienu CV šablono pirkimu Pirkėjas turi galimybę tik dviems parsisiuntimams. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad CV šablono failus reikia parsisiųsti į savo kompiuterį, o ne telefoną ar planšetę. Būkite tikri, kur išsaugote parsisiųstus failus. Mes nesame atsakingi už tai, jeigu netinkamai išsaugojote ar ištrynėte šablono failus. Jeigu apmokėjimas buvo atliktas per PayPal ar Stripe, tai CV šablono failai yra parengti parsisiuntimui iš karto. Jeigu apmokėjimas buvo atliktas per Paysera, tada parsisiuntimas kartais gali šiek tiek užtrukti, iki 5 min.
 • Pirkėjas, apmokėjęs už paslaugą (CV redagavimo arba/ir CV vertimo), po reikiamų duomenų išsiuntimo Pardavėjui, pirminį paslaugos įvykdymo variantą gaus per 24 val. el. paštu. Pirkėjas tada gali peržiūrėti savo paslaugos užsakymo įvykdymą ir pranešti, ar viskas yra gerai, ar reikalingi koregavimai. Taisymai ir koregavimai bus atliekami iki tol, kol Pirkėjas bus patenkintas galutiniu variantu. Galutinis variantas Pirkėjui bus išsiųstas Word bei PDF formatu el.paštu. Atkreipiame dėmesį į tai, jeigu po pirminio varianto išsiuntimo iš Pirkėjo negaunamas joks atsakymas per 3 dienas, tada atliktas darbas laikomas užbaigtu. Ir galutiniai failų variantai Word bei PDF formatu bus išsiųsti pagal pirminį variantą.
 • Prekių bei paslaugų užsakymai priimami ir vykdomi 24/7.

 

 1. PREKIŲ IR PINIGŲ GRĄŽINIMAS
 • Dėl prekių pobūdžio (šiuo atveju – tai yra skaitmeninis produktas), parduodamos prekės nėra grąžinamos, nes dėl prekės prigimties Pirkėjas negali garantuoti šios prekės grąžinimo.
 • Pinigai gali būti grąžinti tik tuo atveju, jeigu už apmokėtas paslaugas, jos nebuvo įvykdytos. Taisymai ir koregavimai, susiję su paslaugos teikimu yra atliekami iki tol, kol Pirkėjas yra patenkintas galutiniu variantu.
 • Negalėdamas įvykdyti užsakymo dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus per 2 (dvi) dienas į pradinę Pirkėjo sąskaitą.

 

8. AUTORIŲ TEISĖS, CV ŠABLONŲ PANAUDOJIMAS KOMERCINIAMS TIKSLAMS, PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS DĖL AUTORIŲ TEISIŲ.

 • Visi CV šablonai, pateikti cvsablonai.lt svetainėje, yra autorių teisių objektai. Pirkdami CV šabloną, jūs įgyjate licenciją tik asmeniniam naudojimui. Platinimas, perpardavimas ar panaudojimas komerciniams tikslams yra neleistinas. Vienas CV šablonas yra skirtas vienam vartotojui/pirkėjui. Toliau yra pateikiami paprasti pavyzdžiai, kurie padės geriau tai suprasti:
  • a. Tarkime, jūs esate agentūra, asmuo ar įmonė, kuri teikia CV rašymo paslaugas klientams. Jūs gavote užsakymą parašyti CV 10-čiai klientų. Tokiu atveju, jums reikia įsigyti CV šabloną 10 kartų, net jeigu tai būtų tas pats CV šablonas. Jūs negalite įsigyti vieno CV šablono ir naudoti jį, rengiant CV 10-čiai klientų. Toks veiksmas pažeis sutartį ir privers imtis teisinių veiksmų. Taip pat jūs negalite įkainuoti CV šablono savo klientams daugiau, nei 4,90€. Kitaip, tokiu atveju, tai bus laikoma CV šablono perpardavimu, o mūsų CV šablonų perpardavimas yra neleistinas ir tai privers imtis teisinių veiksmų.
  • b. Tarkime, jūs teikiate CV rašymo paslaugas ir jūsų įkainis yra 35€ už šią paslaugą. Jūs norite panaudoti mūsų CV šabloną savo klientui. Jūs galite tą daryti be jokių problemų, su sąlyga, jeigu panaudojant CV šabloną, jūs neįkainuosite jo daugiau, negu yra jo tikroji kaina ir galutinis CV šablono vartotojas yra vienas asmuo. Taigi, pavyzdžiui, jeigu jūsų įkainis už jūsų paslaugą yra 35€ ir jūs perkate CV šabloną už 4,90€ iš mūsų el.parduotuvės savo klientui, tokiu atveju jūs negalite įkainuoti CV šablono savo klientui daugiau, nei 4,90€ ir jūsų įkainis už jūsų CV rašymo paslaugą bus 39,90€, o ne 35€ + 10€ už CV šabloną. Kitaip, tai bus laikoma CV šablono panaudojimu komerciniams tikslams, o mūsų CV šablono panaudojimas komerciniams tikslams, kaip jau paminėta aukščiau, yra neleistinas. Taip pat jūsų klientas turi žinoti, kad CV šablonas yra įsigytas iš cvsablonai.lt kliento vardu ir licencija asmeniniam naudojimui priklauso klientui. Jūs negalite įsigyti mūsų CV šablono ir pateikti jo savo klientui, kaip savo produkto ar kad jis priklauso jums.
  • c. Kitas pavyzdys. Jūs įsigijote CV šabloną ir sužinote, kad jūsų draugui taip pat reikia CV. Jūs pasiūlote savo įsigytą CV šabloną savo draugui. Tokiu ateju, tai yra neleistina, nes tai yra būtų laikoma CV šablono platinimu. O mūsų CV šablonų platinimas yra neleistinas.
  • d. Pavyzdžiui, jums patinka mūsų CV šablonai ir jūs norėtumėte pradėti savo verslą, paremtu mūsų verslo modeliu. Jūs parsisiunčiate mūsų CV šablonus ir sukuriate internetinę svetainę kitoje šalyje. Tai būtų laikoma CV šablonų platinimu, perpardavimu ir panaudojimu komerciniams tikslams. Jums neleistina taip daryti, kitu atveju, tai priverstų imtis teisinių veiksmų.
  • e. Kitas pavyzdys. Jums patinka mūsų CV šablonai ir norėtumėte pradėti savo verslą, paremtu mūsų verslo modeliu, Lietuvoje, kitoje šalyje ar bet kurioje kitoje pardavimų platformoje, panaudojant mūsų CV šablonus, pakeičiant jo dizainą. Tokiu atveju, tai pažeistų sutartį ir priverstų imtis teisinių veiksmų. Mūsų CV šablonai negali būti parduodami ar perparduodami tokie, kokie jie yra ar su pakeitimais. Jūs galite susikurti savo CV šablonų dizainus ir juos pardavinėti, tačiau negalite tam panaudoti mūsų CV šablonų.
Yra daugybė programų, kurios gali pranešti mums, jeigu mūsų CV šablonai yra platinami internete, perparduodami ar naudojami komerciniams tikslams. Laikomės griežtos autorių teisių politikos ir imsimės teisnių veiksmų autorių teisių pažeidimo atveju.
  9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   • Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis eletroninės parduotuvės paslaugomis.
   • Jei po taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su nauja taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
   • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių ir iš jų kylančių įsipareigojimų vykdymo sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus derybose – įstatymų nustatyta tvarka.
   • Turėdami kokių nors klausimų, galite susiekti el.paštu info@cvsablonai.lt.

    

   Naujienos

   405
   Verified Reviews
   Lithuanian